EU Projekty

Zjistěte více o projektech spolufinancovaých Evropskou unií

Inovace technického řešení upínacích systémů a přípravků pro svařování

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Inovační vouchery.

Cílem projektu je systematicky a objektivně identifikovat relevantní aktuální i budoucí směry rozvoje upínacích systémů a přípravků pro svařování, které budou východiskem pro vývojové a inovační aktivity společnosti MECHANUS s.r.o. v následujícím období. Poskytnuté expertní služby zaměřené na inovaci technického řešení upínacích systémů a přípravků pro svařování umožní žadatelovi řešit zejména tyto technické a konstrukční úlohy:

1. identifikovat klíčové nedostatky současných technických řešení
2. formulovat nová technická zadání v oblasti upínacích systémů a přípravků pro svařování
3. seznámit se se stavem techniky v dané oblasti
4. identifikovat relevantní výsledky duševního vlastnictví v dané oblasti
5. definovat technické koncept/y inovovaných upínacích systémů a přípravků